top of page

Adatkezelési tájékoztató

 

Adatvédelem

A MEDVK Kft. (székhelye: 2837 Vértesszőlős, Vértes L. u. 4., adószám: 25148936-2-11, cégjegyzékszám: 11 09 023484, képviseli: Dr. Vargha Klára Éva ügyvezető) mint a honlap tulajdonosa (a továbbiakban együtt: Szolgáltató vagy Adatkezelő) a felhasználók által az oldal használata során közölt személyes adatok és az adatvédelem jelentőségének tudatában az alábbiakban tájékoztatja a felhasználókat adatbiztonsági előírásairól:


Adatkezelő

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy a Szolgáltató. A felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelővel foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.

A felhasználó a Honlap használatával automatikusan hozzájárul továbbá a cookie-k használatához. A Honlap a WIX cookie-kat használja annak érdekében, hogy jobb felhasználói élményt biztosítson azáltal, hogy a cookie-k "megjegyzik" a felhasználó személyes beállításait. A cookie egy egyszerű szöveges fájl, amelyet a Honlap annak felkeresésekor a felhasználó számítógépén vagy mobileszközén eltárol. Ezeknek a cookie-knak a tartalmát kizárólag a Honlap tudja lekérni vagy elolvasni, segítségükkel a felhasználó és a Honlap közötti kapcsolat gyorsabbá és egyszerűbbé válik.


Adatgyűjtés 
Weboldalunkat személyes adatainak megadása nélkül használhatja. Az oldal egyes részein keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez, a felhasználó egyes kéréseinek teljesítéséhez (az adatkezelés célja) azonban szükség lehet arra, hogy személyes adatait (felhasználónevét, e-mail címét, nevét, telefonszámát valamint a város nevét, ahol lakik) megadja. A weboldalon az adatkezelés jogalapja minden esetben a felhasználó által a Szolgáltató felé küldött önkéntes email megkeresés. A 16. életévét be nem töltött kiskorú felhasználó személyes adatait kizárólag törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása után kezeljük.


Adatok felhasználása 
Az adatokat a Szolgáltató a felhasználó által igényelt szolgáltatás, megrendelés teljesítésére illetve a felhasználó által jóváhagyott egyéb célra, kizárólag jogszabályt nem sértő módon használja fel.


Tájékoztatás, tiltakozás és adatmódosítás 
A felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól személyes adatai kezeléséről, továbbá bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen a Szolgáltatónál, és bármikor kérheti az általa megadott személyes adatok módosítását, helyesbítését a Szolgáltatótól az alábbiakban megjelölt elérhetőségek bármelyikén:

dr.vargha.klara@medmediator.hu
dr.vargha.klara@gmail.com

Adatok törlése, zárolása 
A felhasználó az általa megadott személyes adatok törlését, zárolását és az azokhoz való hozzáférés megszüntetését bármikor kérheti a Szolgáltatótól az alábbiakban megjelölt elérhetőségek bármelyikén:
dr.vargha.klara@medmediator.hu
dr.vargha.klara@gmail.com

Az adatkezelés időtartama 
A személyes adatokat csak addig tároljuk, amíg az igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve a felhasználó által engedélyezett felhasználás érdekében arra szükség van, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik (pl.: peres ügyek).


Biztonság 
A weboldalra érkező emailek biztonságos tárolása a webtárhely szolgáltató (MediaCenter Hungary Kft., 6001 Kecskemét, Pf. 588, Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6, Telefon: 76/575-023) által biztosított webmail felületen való tárolással valósul meg.


Jogorvoslat 
A felhasználó jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. A Felhasználó jogosult vizsgálatot kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.


Elérhetőség 
Amennyiben az adatbiztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatosan bármilyen észrevétele, kérdése, vagy javaslata van, forduljon hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségünkön: 

dr.vargha.klara@medmediator.hu

dr.vargha.klara@gmail.com


A Szolgáltató fenntartja az adatvédelmi előírások módosításának jogát. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal használata egyúttal a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 75. § (3) bekezdése szerinti hozzájárulásnak is minősül, azaz személyhez fűződő jogait nem sérti a felhasználó által megadott személyes adatoknak az itt részletezett adatvédelmi szabályok szerinti kezelése a Szolgáltató által. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

- 1992. évi LXVI. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 


Vértesszőlős, 2018. június 4.

 

bottom of page